Undgå røg i stuen, når du fyrer op i brændeovnen eller pejsen

Røg i stuen
  • Er forbrændingen i brændeovnen eller pejsen for dårlig?
  • Har du problemer med røg fra pejsen eller brændeovnen?

Så kunne løsningen være RMC-Røgvenderen!

RMC-Røgvenderen et skorstensudstyr, som monteres i toppen af skorstenen (stålskorsten eller muret skorsten).

Den forhindrer røg og vindnedslag fra en uheldigt placeret skorsten.

Læs mere her.