Fordelene ved Røgvenderen

Muret skorsten

Stålskorsten

Stålskorsten

"Røgvenderen" er et skorstensudstyr i moderne design, beregnet til montering i toppen af en stålskorsten eller en muret skorsten. Den er justerbar og kan således tilpasses indvendige skorstensdiameter fra 100 - 250 mm.

Modvirker røg og vindnedslag

Røgvenderen modvirker røg og vindnedslag i en uheldigt placeret skorsten, hvor turbulente vinde fra omgivende bygninger, kuperet terræn, høje husgavle, tagrejsninger eller beplantninger, ved særlige vindretninger, har tilbøjelighed til at slå ned i skorstenen og således medvirker til en ustabil forbrændingsproces, med røggener til følge.

Optimal forbrænding

Røgvenderen optimerer ved vindens hjælp trækket i skorstenen efter injektor princippet, minimere tilsodning af ovnglas og imødegår røgudslip under optænding.

Yder en beskyttende funktion

Røgvendere nyder ved sin udformning en beskyttende funktion mod slagregn ned gennem skorstenen og sikrer dermed imod fugt og rustskader på pejsen eller ovnens vitale dele.

Et designmæssigt kvalitetsprodukt

Røgvenderen fremstilles i rustfrit syrebestandigt stål tilpasset vanskelige miljøbetingelser. De bærende lejer er udført i teflon med meget lav friktionskvotient og må almindeligvis betragtes som vedligeholdelsesfri. Egenvægt netto 4,5 kg.

En god økonomisk investering

Røgvenderen fremmer en forbrændingsproces med mindre røgudvikling og dermed færre ulemper i forhold til det omgivende miljø.

  • Husk!
    Ved stabil og optimal trækfunktion opnås god miljømæssig forbrænding, høj virkningsgrad, god økonomi og samtidig mindskes tendensen til sodning af pejseovnens glas.

Produktbeskyttelse: Patent og Varemærkestyrelsen: BM-registreret